Till Frågor & svar

Skolan är anmäld för mobbning av elev men jag vet att anledningen är en annan- hur är min tystnadsplikt då?

12 maj, 2016

Fråga:

Hej Staffan!
En av skolorna där jag jobbar som inhyrd kurator har blivit anmäld till Skolinspektionen när det gäller en upplevd mobbingsituation. I mina samtal med föräldrarna har de gett mig information om att anledningen till anmälan har helt andra grunder än att de faktiskt anser att deras barn (år 4) är mobbat. Hur ser min tystnadsplikt ut i detta fall. Då rektor är ansvarig för verksamheten tror jag mig kunna ge denna info till denne. Har jag rätt? Mvh EM


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-06)

Hej EM, 

Din förmodan är riktig. Som kurator i uppdrag hos skolan har du full möjlighet att informera rektor om de förhållanden som är viktiga när skolan nu ska svara Skolinspektionen i de fråga som gäller eventuell kränkning av en elev. Jag uppfattar att den information som du fått från föräldrarna talar till skolans förmån och föräldrarnas nackdel, Skulle det vara fallet har det ingen betydelse i själva sakfrågan. Du kan ändå informera rektor om sådant som är av betydelse för skolans svar till tillsynsmyndigheten. Sedan är det upp till rektor att bedöma hur hen använder sig av det du har informerat om i sitt svar.

Hälsningar från Staffan