Till Frågor & svar

Skolsköterska hjälper elev på annan skola när ordinarie skolsköterska är sjuk- rektor har synpunkter.

1 november, 2018

Fråga:

Hej
Jag jobbar som skolsköterska med ledningsansvar. Jag har tjänst som skolsköterska på en av skolorna i kommunen och övrig tid som MLA.
För ett tag sedan sökte en elev, 15 år gammal, upp mig tillsammans med sin vårdnadshavare för att få råd i en fråga. Eleven tillhörde inte min skola (ordinarie skolsköterska var sjuk) men jag tog emot dem för att se hur jag skulle kunna lotsa eleven vidare. Det slutade med att jag hänvisade eleven till sin skolas kurator, till vilken eleven också gick två dagar senare. När eleven träffade kuratorn blev även skolans rektor informerad om att eleven varit hos mig. Rektor ansåg då att jag brutit i två led, det första var att jag tog emot eleven och i det andra att jag inte meddelade rektor om besöket hos mig. Jag anser att jag gjorde rätt som tog emot eleven, lotsade till rätt kontakt och inte berättade för rektor med tanke på sekretessen. Nu anser man att jag skall göra om riktlinjerna så att de passar kommunen, dvs sekretessen ska inte gälla mellan EMI och rektor. Detta är ju enligt mig ett lagbrott, men om jag inte gör det kommer jag att bli varnad. Jag förklarade för BoU chefen att jag jobbar under HSL och att jag har sekretess enl 25 kap OSL. Vad ska jag göra? Om jag inte gör som de säger blir jag ju till slut uppsagd och om gör jag som de säger kan jag förlora min legitimation!

Uppgiven skolsköterska


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-01-22)

Hej du uppgivna skolsköterska,
Jag tänker ge dig ett mycket kort men för dig positivt svar utifrån den beskrivning du gett mig av händelseförloppet:

För det första- blir du som sköterska uppsökt av en vårdnadshavare och elev gör du rätt som, efter ett kort samtal, hänvisar vidare till den kurator  som du bedömer vara riktig instans.

För det andra- din sekretess och tystnadsplikt hindrar att du lämnar information om besöket hos dig till en rektor på skolan. Besöket hos dig var ett besök som omfattas av sekretess och du får inte utan ett samtycke, åtminstone från patienten själv 15 år gammal, vidarebefordra uppgifter ens om själva besöket. Men den kurator som berättade om besöket hos dig har inte gjort fel, hen får berätta.
Det är uteslutet av egna lokala riktlinjer skulle kunna ändra på din tystnadsplikt och sekretess.
Blir du hotad med varning ska du ta stöd av ditt fackliga ombud. För övrigt är det horribelt att hota med varning för att du fullgör dina arbetsuppgifter i enlighet med gällande lagar. Du ska varken bli varnad, uppsagd eller förlora din legitimation utifrån vad du beskriver. Däremot är det rimligt att din arbetsgivare läser in sig bättre på den lagstiftning som gäller.
Vill du ta ytterligare kontakt i detta ärende så hittar du mina kontaktuppgifter på www.elevhalsan.se på mina sidor.

Hälsningar och lycka till!

Staffan