Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Skolsköterskan som sekreterare vid EHT?

29 augusti, 2023

Fråga:

Har fått info om att jag som skolsköterska ska vara sekreterare på EHT. Är det ok att jag som skolsköterska gör detta?

mvh A

Svar:

Hej A,

Jag har tidigare svarat på en fråga om skolsköterskans möjlighet att vara sekreterare vid EHT. Det svaret finns här. https://www.elevhalsan.se/expertsvar/far-skolskoterska-vara-sekreterare-pa-eht/

Utöver det svaret vill jag bara lägga till följande: Inget hindrar en skolsköterska att vara sekreterare ifall de juridiska bestämmelser följs som reglerar sekretess och dokumentation för EMI. Kan skolsköterskan utan sekretesshinder medverka vid hela EHT? Antecknas endast sådant av sekreteraren vid mötet som  inte ska utgöra journalanteckning? Jag har i mitt tidigare svar nämnt risken att  skolsköterskan i sin sekreterarroll kan hamna i svåra bedömningar av vad som får skrivas. Men det innebär inte ett förbud att medverka som sekreterare utan endast ett påpekande från mig om att skolsköterskan som mötessekreterare både bör tänka på sin tystnadsplikt och på kraven i patientdatalagen att anteckningar som hör till en patientjournal endast ska antecknas där.  

Jag kan lägga till att denna problematik endast kan förväntas uppstå när man vid EHT diskuterar enskilda, identifierbara elever. Skulle mötet snarare behandla salutogena frågor (allmänt om till exempel sömn, droger, förebyggande arbete mot mobbning mm) så finns inget hinder för skolsköterskan/sekreteraren att anteckna vad som behövs. 

Hälsningar från
Staffan