Till Frågor & svar

Sekretess

Skugga rektor- hur gäller sekretess och etik?

22 augusti, 2022

Fråga:

Chefer inom bildning i min kommun ska under hösten bli skuggade av politiker från bildningsnämnden. Detta för att få insyn i verksamheten. Vissa gånger infaller denna skuggning på dagar då vi har EHT. Elevhälsan har reagerat på detta och funderar på om det verkligen är helt ok utifrån tystnadsplikten. Vår skolchef har svarat att alla politiker har skrivit på ett tystnadspliktavtal. Så min fråga är, vad gäller här?

X

Svar:

Hej X och tack för första frågan till mig i höst på Elevhälsan.

Det är sant att politiker i en utbildningsnämnd, oavsett om de skrivit på ett tystnadspliktsavtal eller inte, omfattas av bestämmelserna om tystnadsplikt i offentlighets- och sekretesslagen (OS). Inget hindrar därför att politiker skuggar rektorer eller andra i skolan för att få en inblick i deras arbete. 

Men juridiken måste alltid kompletteras med ett etiskt tänkande. Det betyder att skuggan i vissa fall bör iaktta viss försiktighet, inte minst när det gäller att få insyn i känsliga barn- och elevförhållanden. Skulle alltså en rektor ringa ett känsligt samtal till en förälder eller finnas med vid ett komplicerat elevhälsomöte bör skuggan enligt min mening inte ta del av vad som sägs. Detta bör avgöras från fall till fall och utifrån rektors och elevhälsopersonalens bedömning. 

Att skugga betyder för mig att följa och få insyn i chefernas arbetsuppgifter och arbetsförhållanden, inte att få insyn i varje ärende eller samtal som rektor deltar i. Jag är övertygad om att ni i kommunen gemensamt kan finna en klok lösning på hur skuggorna etiskt bör förhålla sig. 

Jag kan tillägga att jag i min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, 2019, i bilaga 5 har formulerat en sekretessförbindelse för förtroendevalda vid en skolmyndighet. 

Hälsningar från Staffan