Till Frågor & svar

Skyldighet att spara mailkonversation?

25 september, 2012

Fråga:

Din fråga: Hej!
Är skolsköterskor skyldiga att spara mailkonversation som gäller elever i journalsystemet? Både från föräldrar, elever själva och lärare? Många gånger ersätter ju mail telefonsamtal som vi dokumenterar.


Svar:

  (Svaret uppdaterat 2019-07-01)

Hej,
I en patientjournal ska främst antecknas uppgifter som behövs för god och säker vård/behandling av patienten. Detta framgår bl.a. av patientdatalagen men också av Socialstyrelsens Författningssamling,  HSLF-FS 2016-40, ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården” .

Journalen ska också vara en informationskälla för patienten. Uppgifter som är bra att ha för andra ändamål än vård och behandling ska inte föras in.

Skulle en mejlväxling eller vanlig brevväxling vara av betydelse för patientens vård eller behandling ska dessa uppgifter fogas till journalen, i en datajournal som du skriver inklistrat eller, om det handlar om vanlig post, scannad. Någon skyldighet att alltid foga brevväxling från en patient eller kanske dennes vårdnadshavare till journalen finns inte. Uppgifterna måste vara av betydelse på något sätt. Exempel på sådana uppgifter kan vara ytterligare information från en vårdnadshavare om barnets sjukdom eller ifrågasättanden/kritik av den undersökning eller behandling en patient fått hos en skolsköterska/skolläkare eller hos annan vårdgivare.

Annan brevväxling av mer perifer art behöver förstås inte sparas. Det är alltid den som för journal som i varje enskilt fall ska avgöra vad som ska föras in i journalen. Den medicinskt ledningsansvarige kan rådfrågas. Man kan även tänka sig möjligheten att sköterskan ur ett långt brev från en brevskrivare endast lägger in den del som har relevans för vården.

Staffan