Till Frågor & svar

Slutar som kurator -ska jag överföra mina anteckningar till den nya kuratorn?

1 oktober, 2017

Fråga:

Hej!
Det är så att jag ska sluta på mitt jobb som kurator och så småningom lämna över till en ny kurator. Jag jobbar för tillfället som kurator på Komvux. Jag har några frågor rörande min sekretess vid överlämnade till ny kurator. Jag har i samtal med eleverna uppgett att jag har sekretess och att det de berättar för mig stannar hos mig, såvida de inte har velat att något ska tas vidare till lärare etc. Vad gäller nu när jag slutar, ska jag ändå överföra information om de elevkontakter jag haft till den nya kuratorn? Jag undrar detsamma vad det gäller mina minnesanteckningar. Ska jag lämna dem vidare eller kan jag strimla dem?

Tack för svar!
/J


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-11-07)

Hej J,

De anteckningar du har sparat hos dig är inte dina utan skolans. Det betyder att de och annan viktig information, även sådan som bara varit muntlig, ska överlämnas till den nya kurator som tillträder efter dig. Du bör också noga gå igenom vilka dessa anteckningar är och vilka av dem som är aktuella just nu. Någon garanterad tystnadsplikt mot alla andra vid din skola kan du inte lova dina elever, ingen information kan till dig lämnas helt förtroendefullt. Vid behov bör andra vid skolan delges informationen. Dessutom kan en polisanmälan eller anmälan till socialnämnden aktualiseras liksom nödvändig information till en vårdnadshavare i vissa fall vid en ungdomsskola. 

Om du arbetar vid en skolmyndighet kan du inte utan stöd i en kommunal bestämmelse fritt gallra bland dina sparade dokument. De utgör sannolikt i de flesta fall allmänna handlingar såsom upprättade eller inkomna och i skolan förvarade. Tillfälliga och kortvarigt sparade minnesanteckningar kan i normalfallet gallras men om de renskrivs eller sparas för längre tid, när samtal med elev är avslutade, så kan de i många fall utgöra allmänna handlingar. Du bör ta reda på vad som står om gallring av kuratorsdokumentation i den dokumenthanteringsplan som ska finnas hos er. Prata med någon chef om detta eller med förvaltningen. Och informera ny kurator om vad denne behöver veta. I det avseendet är det ingen skillnad mellan att vara kurator eller t.ex. lärare vid en skola, när man slutar och en ny befattningshavare tar över.

Hälsningar från

Staffan

Staffan har även svarat på andra frågor om kuratorernas dokumentation.
Följ länk till kuratorers dokumentationsplikt Där finns även länkar till andra frågor