Till Frågor & svar

Sms och mejlkontakt för påminnelser och kallelser till elever

15 april, 2013

Fråga:

Jag arbetar som skolsköterska på en gymnasieskola. Vi har pratat/funderat lite i elevhälsan om hur det är med sekretess och sms/mejlkontakt med elever. Kan jag som skolsköterska ha kontakt, kalla elever via sms och mejl? Hur är det för kurator, psykolog? Medgivande?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-14)

Hej,

Socialstyrelsen har beslutat att det på vissa villkor ska vara möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal att via mejl eller sms kalla eller påminna patienter. Eftersom hälso- och sjukvården, och här ingår psykologen, är ett starkt integritetsskyddat område är reglerna strängare där än för andra. Jag bedömer därför att även en kurator, lärare eller annan skolpersonal kan skicka kallelser/påminnelser om besök.

Ett viktigt villkor för en skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog är att man fått ett godkännande från patienten eller dennes vårdnadshavare att kalla eller påminna på detta vis.

Klicka på länken så hittar du Socialstyrelsen ställningstagande om sms här.  

https://div.socialstyrelsen.se/juridiskt-stod/kommunicera-over-internet-eller-andra-oppna-nat

Hälsningar från Staffan