Till Frågor & svar

Medicinsk elevhälsa

Söka tidigare givna vaccinationer

27 mars, 2023

Fråga:

Hej Nils!

Var hittar jag givna vaccinationer på en elev? Jag går igenom våra 9:or inför ordination av dtp (diTekiBooster). På en elev i 9:an finns det enbart en given MPR under åk 1 i journalen. Tidigare fanns Svevac men vart kan jag söka efter dem nu?

Hoppas du kan hjälpa mig!

Mvh Helena

Svar:

Hej Helena,

Ja, du har rätt. Tidigare fanns Svevac som var ett ”dynamiskt” vaccinationsregister (min tolkning) där vårdgivare både kunde registrera OCH ta del av tidigare registrerade vaccinationer.

Nu har vi att förhålla oss till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregistret (NVR). Det är ett hälsodataregister som har som huvudmål att följa upp effekten av det nationella vaccinationsprogrammet (och givna Covid19-vaccinationer), liksom samla statistik över bl a vaccinationstäckning.

Vårdgivare som givit vaccinationen har en obligatorisk rapporteringsskyldighet till NVR enligt lag om register över nationella vaccinationsprogram (2012:453). Bara vaccinationer givna i Sverige registreras i NVR.

Dilemmat är att vårdgivaren inte kan ta del av vilka vaccinationer som registrerats – ett ”dött” vaccinationsregister (min tolkning). Detta ställer ju till det framför allt kring de elever som flyttat från kommun till kommun och blivit vaccinerad av flera olika vårdgivare på olika ställen i landet.

Så i ditt fall, där du inte har någon bakgrundsinformation kring givna vaccinationer under BVC-tiden, blir det ett förnyat (det skulle varit hanterat av den skolsköterska som tog emot i Förskoleklassen med journaldokumentation motsvarande ”Fullvaccinerad enligt nationellt BVC-program” eller liknande, om den skolsköterskan tagit del av vaccinationsunderlag från vårdnadshavare) detektivarbete och efterhöra vad eleven har fått för grundvaccinering. Ett tidsödande arbete som kräver systematik, pragmatik och tålamod.

Hälsar Nils