Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Sondmatning i skolan

22 mars, 2024

Fråga

Hej,

Om en elev får sondmat i skolan och det bedömts som egenvård av behandlande läkare så tänker jag att rektor är ansvarig för att det ska finnas personal som fått utbildning och som därefter hanterar detta i skolan. Men om det saknas pedagoger i skolan en dag och skolsköterskan går in och ger sondmaten. Räknas det då som egenvård (eftersom behandlade läkare bedömd det som egenvård) eller faller det under hälso- och sjukvård? Om sjuksköterskan skulle råka göra fel när hon sondmatar, kommer egenvården då att bedömas enligt HSL? Vi behöver få ett klargörande som jag inte kan hitta tydligt någonstans.

Tacksam för svar
C, MLA

Svar:

Hej C,

Sedan 2023 finns en ny och kortfattad  lag om egenvård, se  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20221250-om-egenvard_sfs-2022-1250/  Av lagen framgår av paragraf 5 att när egenvård utförs gäller inte hälso- och sjukvårdslagen, även om hälso- och sjukvårdspersonal utför uppgiften.

Det är som du skriver viktigt att den personal i skolan som sondmatar får tillräcklig utbildning. Det är  rimligt att sondmatning ska utföras av kompetent personal. Skulle problem uppstå under egenvården kan därför ytterligare utbildning fordras eller, ytterst, egenvården behöva omprövas av behandlande läkare.. 

Socialstyrelsen har  i ett meddelandeblad 1/2023, januari 2023, ”Ändrade regler vid egenvård”, informerat om lagen och dess tillämpning.
se https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2023-1-8335.pdf

Hälsningar
Staffan