Till Frågor & svar

Spara protokoll från EHT-möten på USB-minne?

3 oktober, 2013

Fråga:

Hej!
Vi i vårt EHT har en del funderingar kring dokumentation av EHT-möten. Kan vi föra protokoll på ett lösenordsskyddat usb-minne som förvaras i ett låst aktskåp? Eller går även det emot sekretessreglerna?
Tacksam för svar!


Svar:

(Uppdaterat 2019-07-11)

Hej,

Ni kan förvara i låst skåp och på usb-minne. Men tänk på att ni måste diarieföra protokollen ifall de innehåller sekretessbelagda uppgifter om identifierbara elever eller föräldrar. Kravet på registrering av ”allmänna hemliga handlingar framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Diariet kan ni ha i pappers- eller digital form och det ska vara skrivet så att det kan läsas av vem som helst som begär och ska alltså inte innehålla känsliga uppgifter.  Läs mer om registrering av handlingar i OSL 5 kap. 1-2 §§. Och jag förutsätter att du arbetar vid en skolmyndighet, vid en friskola behövs ingen registrering.

Och hur är det med back-up ifall usb-minnet skulle försvinna? 

Hälsningar Staffan