Till Frågor & svar

Studieresa utomlands- ansvar vid sjukdom?

14 mars, 2016

Fråga:

Hej Staffan
Jag har tagit del av tidigare svar rörande studieresor utomlands men är inte säker på att svaren täcker det behov som jag har specifikt. Det är så att min son som fyller 18 år i sommar och därför ej ännu är myndig tillsammans med tre andra elever samt två lärare åka till New York för medverkan i årets internationella FN rollspel, jättekul på alla sätt och vis.

Jag har förstått att skolan har ansvaret för min son då resan ej sker under lov eller liknande och då den är att se som en del av undervisningen(?) men frågan jag ställer mig är vem som har befogenhet att agera om något händer i USA. Om han råkar ut för en olycka och t.ex. behöver opereras, försäkringsmässigt har vi kontrollerat att han är försäkrad men vem har befogenhet att godkänna en operation om vi som föräldrar inte är med? Om om skolan har detta ansvar hur vet sjukvård och myndigheter i USA att svensk skola har detta ansvar och befogenhet?

Bra sida detta med mycket bra information; tydligt, enkelt och förståeligt. Tack på förhand!

/Anders ”


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-21)

Hej Anders,

Förstår att man som förälder känner viss oro då ett barn beger sig långt bort och något drastiskt kan inträffa som föranleder sjukvårdsinsatser, kanske t.o.m. en operation.

Inom EU/EES-området har man mot uppvisande av ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) rätt till sjukvård på samma villkor och till samma kostnad som för invånarna i det land man söker sjukvård. Rätt till vård har man dessutom i några andra delar av världen, men där får man själv stå för kostnaden. Sverige har avtal om detta med Algeriet, Australien, Israel, tre brittiska kanalöar samt delstaten Quebec i Canada.

Det är bra att frågan redan är klarlagd att ni har en försäkring som täcker de dryga kostnader som kan uppkomma för sjukvård. Via reseskyddet i en hemförsäkring täcks oftast kostnaden för sjukvård i utlandet. Ett försäkringsbolag skriver t.ex. att ”Om du blir akut sjuk eller råkar ut för olycksfall under resan kan du få ersättning för både vårdkostnader, resekostnader (till exempel merkostnader för hemtransport) och merkostnader för kost och logi. Du får även ersättning för tandbehandling vid akuta tandbesvär. Om läkare bedömer att din skada eller sjukdom är livshotande betalar vi nödvändiga kostnader för nära anhörigs resa till dig.”

Det är alltså viktigt att, innan man reser utomlands, kolla reseförsäkringen i hemförsäkringen. Men det kan också vara bra att jämföra med andra separata reseförsäkringar. Försäkringsvillkor och belopp kan skilja sig åt en hel del.
Vilken befogenhet har skolans personal att  ta ett beslut om att ett barn ska opereras? Den befogenheten ligger inte inom tillsynsplikten, skollagstiftningen eller annan lagstiftning. Det är vårdnadshavaren som, såsom huvudregel, ska avgöra vilken sjukvård ett barn kan behöva. Rimligen får ett barn i den ålder sonen är- 17 år- själv i många avgöra sitt behov av sjukvård, men detta kan variera från land till land, ibland kan ett samtycke från vårdnadshavare krävas.

Skolans ansvar bör vara att genast informera en vårdnadshavare om en elevs sjukdom eller behov av sjukvård/operation om barnet inte själv kan göra det. Därefter ska en vårdnadshavare ha möjlighet till ett samtal med sjukvårdspersonalen om barnets hälsotillstånd och om de sjukvårdsinsatser som kan vara nödvändiga. Här kan skolpersonal vid behov vara behjälplig med att förmedla kontakt.

I ett akut och livshotande  läge, där en omedelbar operation behövs, och tid inte finns att kontakta hemmet, kan sjukvårdspersonal själv avgöra om en operation är nödvändig. Något samtycke från en vårdnadshavare behövs knappast då. Slutligen- se till att din son har ordentlig information med på utlandsresan om eventuell överkänslighet, blodgrupp, m.m. som sjukvården kan behöva vid en akut och kanske livräddande operation.

Hoppas sonens USA-resa blir fin och utan missöden!

Staffan