Till Frågor & svar

Tionde skolår- vem beslutar?

12 maj, 2016

Fråga:

Hej!
Vad gäller för ett tionde skolår?
Om föräldrar och elev själva önskar ett tionde skolår vem/vilka har rätt att fatta beslut i denna fråga?
Kan en politisk nämnd delegera detta beslut till rektor?
Och i så fall går det att överklaga på något sätt? Eller är föräldrarna hänvisade till Skolinspektionen?
Kan en rektor ensamt fatta beslut att neka föräldrar, även om eleven enbart har betyg i ett fåtal ämne och själv önskar att läsa alla 16 ämnen för att kunna få bättre förutsättningar att lyckas på gymnasiet?

Mvh
Caroline


Svar:

Hej!

Ett ”tionde skolår” kan vara följden av två olika beslut, enligt Skolförodningens kap 4.
Antingen enligt §5 ”Beslut om att inte flytta upp elev till närmast högre årskurs”, alternativt enligt §6 ”Beslut att eleven får gå om en årskurs”. Det är rektor, inte nämnden, som fattar dessa beslut.

/ Johan