Till Frågor & svar

Två frågor- kurators elevsamtal när skolan är stängd

23 mars, 2020

Fråga:

Fråga 1: Hej Staffan!

Jag har tidigare haft kontakt med dig utifrån diverse frågor jag haft. Nu har det i Coronatider uppstått fler utifrån den situation vi eventuellt kan hamna i vid skolstängning. Jag jobbar på en skola med elever från förskola upp till årskurs sex.
Det har nu varit tal om att jag som kurator vid stängning ska kunna finnas till i samtal men då över telefon. Tycker själv att det låter som en bra möjlighet för våra elever då jag kan tänka mig att verkligen behöva finnas till under sådana omständigheter. Dock har jag varit tydlig med att det är ju fortfarande samma lagstiftning som gäller d.v.s. att dessa elever (under 12 år) behöver vårdnadshavarnas samtycke för att samtala med mig. Det är ju därför inte möjligt att vem som helst av dem ringer mig.

Min tanke är att föräldrarna (vh) i så fall får maila mig och samtycka till att deras barn får samtala och ringa mig. Har även funderingar över hur man ska tänka med kostnad för samtalet, borde vara enklast att jag ringer upp så inte föräldrarna får extra kostnad för dessa samtal.

Ytterligare en fundering är om erbjudandet endast ska ges till de elever som redan har kontakt eller ska det vara samtliga av skolans elever? Just nu har vi varit i ett läge då jag som kurator har fullt. Barnen står i kö för att få komma till mig så jag ser en fara i att antalet elever kan bli väldigt stort. I så fall kanske man får vara tydlig med att de nya kontakter som skett under skolstängningen inte självklart kan fortsätta därefter. Det kommer då inte att finnas utrymme för det.

Detta är ju som sagt en ny situation. Tanken med min fråga är att få dina tankar om det är något speciellt jag som kurator behöver tänka på ifall man jobbar så här. Rent juridiskt, praktiskt eller etiskt. Vill så gärna få det att fungera bra, så att jag inte missar viktiga aspekter.

Tack på förhand och med vänlig hälsning!
TK
Fråga 2:
Hej. Jag arbetar som skolkurator på ett gymnasium. Från och med idag ska all undervisning ske digitalt. Frågan är hur jag ska göra med mina samtalselever. Först tänkte jag erbjuda ett digitalt samtal, via Facetime eller Skype men fick höra från en psykologkollega att det inte är säkert. Hon sa att det är ok med telefonsamtal. Hur ska jag tänka kring detta?
Frida


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej TK och Frida,

Många nya frågor uppkommer nu i Coronatider. Regeringen har den 13 mars beslutat att skolor med stöd av SkolL 29:29 kan stängas, se här:  https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-03/SFS2020-115.pdf 

Stängningen gäller endast gymnasieskolor men mitt svar avser elever i alla åldrar.

I regeringens förordning anges att  elever ska tillförsäkras sin rätt till utbildning. Elevhälsan ingår i denna rätt, med stöd av SkolL:s bestämmelser i kap. 2 bl.a.

Det ör viktigt att vid avstängning klargöra för elever och hemmen hur elevhälsan  fungerar hos er . Det finns som du skriver all anledning för er att vara tillgängliga, eftersom situationen vid avstängning kan vara påfrestande för eleverna.

Ni kan meddela eleverna att de får ringa er oavsett ålder, det finns ju inte någon regel om en förbjuden första kontakt med en lärare eller någon i elevhälsan ifall eleven är under 12 år. Men efter ett första samtal kan i vissa fall vårdnadshavare behöva informeras om samtalet och om dess innehåll, detta med stöd av OSL 12:3. Dock är huvudregeln enligt samma bestämmelse att sekretess gäller till skydd för barnet mot alla, inklusiver vårdnadshavarna. Om detta har jag tidigare svarat på många frågor på elevhalsan.se  

Elever bör vid skolstängning ges ungefär samma möjlighet att ta kontakt med er eller med andra i elevhälsan som de har vid vanlig skolgång. Men det är ni som bestämmer omfattning av samtalen och dessutom hur många elever som ni tar er an. Jobbar ni heltid bör väl förutsättningar finnas för samtal ungefär på samma sätt som i skolan. Skulle ni bedöma att ni efter ett samtal i en svår situation kan behöva träffa en elev personligen under stängningstiden så är detta fullt möjligt.  

Det kan vara svårt att, när en elev för första gången kontaktar er och skolan är stängd, hävda att ni av tidsbrist inte kan fortsätta samtalet när skolan åter öppnar. För mig är det självklart att detta måste beslutas av er i varje enskilt fall. Skulle en elevs problem vara stort måste fortsatta samtal erbjudas av er eller av någon annan i elevhälsan. Eleven får inte överges, när hen behöver er!

Ni i elevhälsan bör om möjligt träffas även om skolan är stängd för att t.ex. planera verksamheten och utbyta erfarenheter i det nya perspektivet av elevkontakt.  Den pedagogiska verksamheten förändras vid avstängning och måste det. På samma sätt måste elevhälsans insatser anpassas efter nya förutsättningar. Hur det ska ske måste ni noga överväga. 

Kostnaden för telefonsamtal inom ramen för elevhälsa bör ligga på skolan. Ringer en elev så bestäm en tid då ni själva kan ringa upp, direkt eller senare. Det är nog den bästa lösningen. Jag kan tillägga att vanliga telefonsamtal som inte sparas/lagras inte omfattas av bestämmelserna i GDPR. Däremot gör FaceTime- och Skypesamtal det så, Frida,  dessa samtal bör undvikas av sekretes- och dataskyddsskäl. 

Hälsningar från

Staffan