Till Frågor & svar

Sekretess

Tydlig sekretessgräns mellan EMI och övrig skola

1 december, 2021

Fråga:

Hej,

Ska en skolläkare tillika MLA, ha läs och/ eller skrivrättigheter i psykolog-, kurator-, syv- och specialpedagog/speciallärare- journal i PMO?

Marika

Svar:

Hej Marika,

när någon verksam inom EMI och övrig skolpersonal läser eller skriver i varandras dokument måste flera faktorer beaktas. Det finns en tydlig sekretessgräns mellan EMI och övrig skola, vilket innebär att man inte hursomhelst kan ta del av innehållet i andras anteckningar ”över sekretessgränsen”. Läsmöjlighet ska alltså i detta fall en skolläkare ha först efter det att en sekretessbedömning har gjorts. Samma bedömning gäller åt det andra hållet från övrig skolpersonal till EMI.

Ännu underligare verkar det vara att en skolläkare med medicinskt ledningsansvar ska ha skrivrättigheter i de journaldokument du nämner. Skolpsykologen antecknar i sin egen journal, en skolsköterska eller skolläkare antecknar i sin men möjligt är även för en skolläkare att anteckna i en skolsköterskas journal, då med en signering som visar vem som har antecknat. Däremot är det orimligt att läkaren antecknar i andras (journal)dokument. Jag har svårt att alls förstå varför detta skulle behövas.

Med vänliga hälsningar
Staffan