Till Frågor & svar

Sekretess

Tystnadsplikt angående att jag som elev snusar

1 november, 2021

Fråga:

Hej!

Jag är 16 år och går första året på gymnasiet. Jag har ett tag snusat tobaksfritt snus, men håller nu på att sluta då det är dåligt för kroppen och dyrt för plånboken.

Idag fyllde vi i en enkät där vi skulle svara på 52 frågor, varav en av frågorna var ifall man snusar. Jag fyllde då i att jag snusade dagligen. Fick sedan reda på att vi ska gå igenom dessa frågor med skolsköterskan sedan på hälsosamtal. Min mamma vet inte att jag snusar.

Min fråga är nu, har elevhälsan tystnadsplikt gällande detta, eller har de en skyldighet att berätta för föräldrarna?

Med vänliga hälsningar
B.B.

Svar:

Hej B.B.,

tack för din fråga. Extra roligt att få frågor från er elever. Har fått några tidigare men mycket sällsynt är det.

Vad är det som avgör ifall vårdnadshavarna ska kontaktas av personal i skolan? Bestämmelsen finns i offentlighets- och sekretesslagen 12 kap. 3 §. Där sägs för det första att sekretess gäller gentemot vårdnadshavarna i fråga om uppgifter som gäller en underårig, d.v.s. ett barn. Barn är man och vårdnadshavare har man till den dag man fyller 18. Barnets integritet är alltså mycket viktig, även i förhållande till dess vårdnadshavare.

Sedan lägger mani samma bestämmelse till att vårdnadshavare har rätt att få kännedom om uppgifter om sitt barn från olika myndigheter, t.ex. skolan, om de behöver dem för att kunna ta sitt ansvar för barnet. Man hänvisar då till en bestämmelse i föräldrabalken 6 kap. 11 §.

Hur ska man utifrån detta se på hemkontakt vid t.ex. snusning eller rökning? Den frågan är inte helt lätt att bedöma. Anser sköterskan att detta kan skapa hälsoproblem och att samtal mellan föräldrar och barn därför är viktiga skulle hemkontakt kunna tas. Rimligen är tobaksfri snus dock inte lika hälsovådlig som tobaksbaserad snus.

Sannolikt kommer de flesta sköterskor eller andra i elevhälsan inte att i det fall du nämner ta hemkontakt utan nöja sig med att tala med eleven om riskerna på lång sikt med snusning eller rökning. Hur som helst bör du nämna att att du inte vill att hemkontakt ska tas. Frågan är ju dessutom om sköterskan gör en journalanteckning om samtalet med dig och om just snusningen då nämns. Görs en sådan anteckning finns ju en tydlig risk att uppgiften senare kan läsas av dina föräldrar.

Två frågor/synpunkter har jag dock: Varför vill du inte informera dina föräldrar om att du snusar tobaksfritt och ta en diskussion om detta? Och hur kommer det sig att de inte märker någonting av att du använder snus? Min erfarenhet i livet i kontakt med snusare är att man ganska enkelt av doft eller på annat sätt förstår att någon snusar.

Så överväg gärna att vara mer öppen om ditt snusande med dina föräldrar. Men jag vet att detta kan vara jobbigt och upplevas som känsligt av många barn och ungdomar.

Hälsningar och tack än en gång för din fråga
Staffan