Till Frågor & svar

11 mars, 2022

Tystnadsplikt mot andra vid friskolan eller vid skolmyndigheten.

Fråga:

Hej!

Har precis börjat jobba som skolsjuksköterska i en kommun i Hallands län. Har börjat få förfrågan från en av rektorerna att gå in en anvisad elevs journal och ” kolla runt” ” se om jag hittar något om” elevens ” motorik, om en viss elev har allergimediciner osv. Allt detta utan vårdnadshavares samtycke. Jag har informerat att sekretessen hindrar mig från att vidarebefordra begärda uppgifter till hen utan samtycke. Rektorn vidhåller att jag ska dela med mig för att elevhälsoteamet ska kunna jobba för elevens bästa. Gör jag fel?

Hälsningar G

Svar:

Hej G,

Svaret på din fråga är mycket enkelt. Du har som skolsköterska tystnadsplikt mot andra vid friskolan eller vid skolmyndigheten. För att du ska få informera rektor i olika angelägenheter, där du har tystnadsplikt, fordras som absolut huvudregel ett samtycke. Att bryta sin tystnadsplikt för att elevhälsoteamet ska kunna jobba för elevens bästa är inget argument av värde. Däremot finns för dig alltid ett samtycke att söka från vårdnadshavare men ibland även från en tillräckligt gammal och mogen elev. Vidhåll alltså din uppfattning, du har tolkat lagstiftningen helt rätt.

Hälsningar Staffan

23 september 2022

Sekretess Staffan Olsson

22 september 2022

Sekretess Staffan Olsson

21 september 2022

Sekretess Staffan Olsson

13 september 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

7 september 2022

Sekretess Staffan Olsson

6 september 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

22 augusti 2022

Sekretess Staffan Olsson

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman