Till Frågor & svar

Tystnadsplikt – skolsköterska, Fråga från en förälder

12 maj, 2009

Fråga:

Hej Staffan!
Mina flickor blev nedkallade till skolsyster pga frånvaro. 11 o 12 år.
Har skälig frånvaro, går på reg. läkarkontroller pga magont. Hon är ny på skolan, o har enbart bara träffat dom 1 gång. Hon ställde diagnosen, = bråkigt hemma! Detta talade hon om för 2 st lärare och på EVT mötet. Talade sedan med mig o detta kom som en chock! Visst, vi hade ett bråk (vanligt sådant) men…..hade hon träffat flickorna 2 dagar innan så hade det inte hänt! Flickorna har ALDRIG innan hört oss bråka, så därför tror jag att dom upplevde detta i så fall speciellt! Framförde detta till skolsköterskan, talade även om att hon får rätta till sina misstag! Var med på ett EVT möte, då bryter hon tystnadsplikten igen och jag får inför rektor mm stoppa henne!
Mina flickor har ALDRIG fått hemläxor när dom varit sjuka och ingen lärare har ringt mig o kollat hur det är med dom! Får det gå till så här? Hon frågade min ena dotter om hon fick berätta för hennes lärare, min dotter sa ja, för hon vågade inte säga nej, och sa sedan till mig att hon har väl tystnadsplikt, mamma?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej L,
Det är helt riktigt att skolhälsovården har tystnadsplikt gentemot övrig skolpersonal. Skulle alltså en skolsköterska få veta sådant som ligger under tystnadsplikt kan detta inte röjas för övrig skolpersonal utan ett samtycke. Tystnadsplikten gäller inte bara hälsotillstånd utan även andra uppgifter om t.ex. ”stökigt och bråkigt hemma”.

Men jag vet inte på vilket sätt skolsköterskan fått del av uppgifterna. Två vägar finns. Antingen har barnet/barnen själva berättat direkt för sköterskan eller så har annan skolpersonal talat med sköterskan och haft viss oro för vad barnen har sagt till dem. Då har den personalen full rätt att tala med skolsköterskan. Skulle sedan sköterskan föra viss information tillbaka kan hon det om hon bara koncentrerar sig på att tala om det man redan tillsammans vet. Nya känsliga uppgifter som framkommit i samtalen med barnen får inte röjas utan samtycke.

Vem kan då samtycka? Normalt sett vårdnadshavarna men även ett barn i mognadsålder från cirka 12 år kan i vissa fall ge sitt samtycke. I det fall du nämner är detta alltså ett gränsfall. Det är dock tveksamt om ett barn i den åldern kan samtycka till sådana känsliga uppgifter som gäller de egna föräldrarnas förhållanden.

Skolans uppgift är slutligen att ge barn stöd när de behöver det, i nära samverkan med hemmet. Åtgärdsprogram eller samtal av skilda slag i övrigt kan då aktualiseras. Skolan kan inte låta bli att försöka finna lösningar i de situationer då barn får svårigheter i sin skolgång. Utvecklingssamtal m.m. är då en naturlig väg men ytterst finns också en anmälningsplikt till socialnämnden då ett barns förhållanden kan behöva utredas där.

Barn hamnar ibland i press mellan skolan och hemmet. Det är alltid olyckligt om detta sker. Barn ska aldrig behöva känna att dom gjort fel som berättat om hur det är hemma och inte heller, i den ålder de här är, behöva ställa frågor om skolhälsovårdens tystnadsplikt. Barn ska känna tillit och trygghet i skolan och hemma och berätta det de har på hjärtat och som är viktigt. Sedan får det som framkommer lösas i kloka samtal mellan skolan och hemmet. Det tror jag på.

Sammanfattningsvis finns alltså en tystnadsplikt från skolhälsovård till övrig skola men redan kända uppgifter kan sköterska och läkare röja.

Ett JO-uttalande finns i ett fall som nog är ditt eget, se länken:

https://www.jo.se/PageFiles/939/2333-2009.pdf

Hälsningar från Staffan