Till Frågor & svar

Medicinsk elevhälsa

Efterregistrera vaccinationer – hur göra?

7 mars, 2023

Fråga:

Hej!

Hej, vi har precis fått en ny rutin att följa gällande vaccination i X-kommun. Vi skall efterregistrera vaccinationer givna under tidigare skolgång i Sverige ( om andra journalsystem än prorenata).

Är detta korrekt lagligen? Enligt vårdhandboken ska vi undvika att dubbel dokumentera och upprepa i text. Ska inte vi sträva efter att första hands dokumentera, undvika andrahands dokumentation?

Stämmer min reflektion eller?

Tacksam för svar
Med vänlig hälsning, C

Svar:

Hej C,

Inom EMI har vi ett uppdrag (HSLF-FS 2020:25) att ansvara att omyndiga elever erbjudits möjligheter att fullfölja det nationella barnvaccinationsprogrammet för barn.

För att utröna huruvida en elev följt det nationella barnvaccinationsprogrammet behövs dokumentation av givna vacciner. Vi har en skyldighet (Patientdatalag (2008:355)) att dokumentera hälso- och sjukvårdsåtgärder i en journal. Om det saknas dokumentation av givna vacciner är det svårt att bedöma huruvida ett vaccin givits eller ej.

Ni verkar ha i uppdrag att ”efterregistrera” redan givna vacciner på tidigare skolor men med annat journaldatasystem. Det är inga legala problem i det förfarandet. När vi tar över elever i F-klass från BVC görs en bedömning av givna vacciner och oftast görs en sammanfattning liknande ”fullföljt svenskt vaccinationsprogram” i EMI-journalen. Detta förfarande är ju möjligt även när ni bedömer tidigare givna skolvacciner från skolor med annat journaldatasystem, kan jag tänka

Hoppas jag tolkade er fråga korrekt och att ni blev klokare av svaret

Hälsningar

Nils Lundin