Till Frågor & svar

Utbildar ni elever eller främst lärare?

23 november, 2018

Fråga:

Undrar om ni utbildar eleverna eller om ni främst jobbar med lärarna i era program?


Svar:

Då det gäller vårt handledningsmaterial så utbildar vi de vuxna i skolan som på ett eller annat sätt har möjlighet att ha fokuserade utbildningstillfällen med eleverna i mental friskvård. Detta kan vara allt från idrottslärare, mentorer eller skolkuratorer där den som går vårt program har ett särskilt intresse för ungas psykiska hälsa. Utöver detta har vi ett antal ungdomscoacher som är ute i skolor på exempelvis temadagar och föreläser direkt för ungdomarna om hur man kan utveckla sin psykiska hälsa genom mental friskvård.