Till Frågor & svar

23 november, 2018

Utbildar ni elever eller främst lärare?

Fråga:

Undrar om ni utbildar eleverna eller om ni främst jobbar med lärarna i era program?


Svar:

Då det gäller vårt handledningsmaterial så utbildar vi de vuxna i skolan som på ett eller annat sätt har möjlighet att ha fokuserade utbildningstillfällen med eleverna i mental friskvård. Detta kan vara allt från idrottslärare, mentorer eller skolkuratorer där den som går vårt program har ett särskilt intresse för ungas psykiska hälsa. Utöver detta har vi ett antal ungdomscoacher som är ute i skolor på exempelvis temadagar och föreläser direkt för ungdomarna om hur man kan utveckla sin psykiska hälsa genom mental friskvård.

23 september 2021

Att leda och organisera elevhälsa Johan Hallberg

20 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

2 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

1 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

25 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson