Till Frågor & svar

Utlämning av journaluppgifter från annan huvudman

21 maj, 2015

Fråga:

Vid elektronisk överföring av datajournal från t.ex. friskola till kommunal skola skickas journalen, med vårdnadshavarens medgivande, och kopieras in så friskolans text kommer in i kommunens skolhälsovårdsjournal. Vid journalutlämning enligt 14 kap 1§ Socialtjänstlagen eller t.ex. till försäkringsbolag är det då riktigt att hela journalen lämnas ut, så även journaluppgifter från annan huvudman lämnas ut?
Ingrid A


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-08-02)

Hej Ingrid

I och med att uppgifterna från friskolan finns förvarade i en journal hos skolsköterska i kommunen  kan de begäras ut av ett försäkringsbolag med samtycke från patienten och/eller dennes vårdnadshavare. Men vissa restriktioner finns för bolagen när det gäller villkoren för detta utlämnande. Dessa regler har jag redovisat i tidigare svar på Elevhälsan, se nedan. 

Jag kan tillägga att uppgifter ur en patientjournal förvarad vid en friskola kan lämnas till ett försäkringsbolag på samma sätt som vid en skolmyndighet, med samtycke förstås.

Hälsningar

Staffan 

Här kan du läsa Staffans svar på frågan om journaluppgifter till försäkringsbolag