Till Frågor & svar

Utreda frånvaro – kan en pedagogisk utredning gälla som utredning?

13 februari, 2020

Fråga:

Hej Magdalena, jag har en fråga gällande lagen om att utreda frånvaro. Jag undrar om en pedagogisk utredning kan gälla som en utredning av frånvaro? Det som talar emot det är att dessa mest fokuserar på pedagogiska problem och inte tex psykisk ohälsa. Lagen säger att om de ska göras fler utredningar samtidigt så ska de samordnas i en utredning. Hur ska detta fungera i praktiken?

Med vänlig hälsning
Socialpedagog


Svar:

Tack för en viktig och mycket relevant fråga. I praktiken skiljer det sig lite mellan grundskola och gymnasium. Frånvaro ska alltid utredas men i grundskolan behöver inte frånvaro med automatik innebära att eleven riskerar att inte nå sina kunskapskrav. En snabb frånvaroutredning som belyser orsaker kan leda till att skolan kan sätta in anpassningar innan det är aktuellt med utredning om särskilt stöd (USS). 

I gymnasiet däremot – som består av kortare kurser – är det så gott som alltid aktuellt att skyndsamt utreda en elevs behov av särskilt stöd även vid en kortare tids frånvaro, eftersom avvikande frånvaro alltid påverkar kunskapskraven. Vad eleven då behöver kan vara svårt att veta utan en utredning om särskilt stöd (USS). En USS – som inte ska vara alltför utdragen – behöver inte komma fram till att det handlar om pedagogiska faktorer. Utredningen kan likväl komma fram till att det exempelvis handlar om medicinska faktorer, faktorer på hemmaplan eller faktorer i skolan – utanför klassrummet – som är orsak till att eleven riskerar att inte nå sina kunskapskrav. I samarbete med hemmet och eventuell socialtjänst, psykiatri, läkare eller andra instanser ska skolan därefter sätta in lämpliga anpassningar eller åtgärder. 

För att svara på din fråga så kan en USS därför inte ersätta en frånvaroutredning. En frånvaroutredning ska alltid göras skyndsamt vid frånvaro och görs enklast av mentorn. Syfet är framförallt att utreda orsaker till frånvaron, få tillbaka eleven till skolan och dokumentera. För detta behövs inte specialistkompetens varpå det inte kan ses som en prioriterad uppgift för EHT. Uppstår det komplikationer är det lämpligt att EHT tar över och en utredning om särskilt stöd påbörjas i samarbete med mentorn.

En enkel mall kan ligga till grund för mentorernas frånvaroutredning. Mentorerna ska inte belastas med alltför krävande arbete, det ska gå lätt att fylla i datum och åtgärd. Fokus ska ligga på relationsarbetet. Hoppas det var svar på din fråga. 

/Mvh Magdalena