Till Frågor & svar

Vad är det särskilda stödet?

20 februari, 2019

Fråga:

Hej!
Jag arbetar som specialpedagog och har kört fast i en fråga kring åtgärdsprogram och önskar din feedback. Jag beskriver en påhittad elev som exempel.

Eleven har en eller flera funktionsnedsättningar och har elevassistent. Eleven använder hjälpmedel som tex. kan vara punktskrift, tecken som stöd eller ögonstyrning. Detta innebär att inlärning tar längre tid och att eleven därför inte når målen för tillfället. Eleven följer arbetet i klassrummet, men behöver mycket stöd av sin assistent i genomförandet och av bl.a. anpassat material utöver sitt/sina hjälpmedel.

Utifrån tanken kring extra anpassningar och särskilt stöd…och tid och omfattning. Vari består egentligen det särskilda stödet utöver elevassistent?

Med vänlig hälsning,
Maria


Svar:

Hej Maria,
och tack för din fråga.

Det särskilda stödet är som du skriver elevassistenten och vad som ingår i dennes uppgifter. Det verkar vara den enda formen av särskilt stöd till denna elev om jag förstår rätt.

Det kan också naturligtvis bestå av andra former av särskilda stödåtgärder som mer regelbundna och varaktiga insatser av specialpedagog/speciallärare, kurator, studiehandledare på modersmålet samt anpassad studiegång mm.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman