Till Frågor & svar

Vad behövs för att avsluta ett åtgärdsprogram?

17 februari, 2016

Fråga:

Hej! Om utvärderingen av ett åtgärdsprogram visar att det inte behövs ett nytt åtgärdsprogram, behöver man då först göra en ny utredning innan man avslutar åtgärdsprogrammet?


Svar:

Nej, det behövs ingen ny utredning om elevs behov av särskilt stöd för att avsluta åtgärdsprogrammet. Om utvärderingen av åtgärdsprogrammet visar att eleven inte längre har behov av särskilt stöd, så ska rektor fatta ett formellt beslut om att avsluta åtgärdsprogrammet. Däremot bör vi alltid ställa oss frågan ”Finns det risk för att eleven återigen kommer bli i behov av särskilt stöd om vi tar bort stödåtgärderna i åtgärdsprogrammet?” Om svaret på den frågan är ”Ja/Kanske” så bör vi inte avsluta ÅP.