Till Frågor & svar

17 februari, 2016

Vad behövs för att avsluta ett åtgärdsprogram?

Fråga:

Hej! Om utvärderingen av ett åtgärdsprogram visar att det inte behövs ett nytt åtgärdsprogram, behöver man då först göra en ny utredning innan man avslutar åtgärdsprogrammet?


Svar:

Nej, det behövs ingen ny utredning om elevs behov av särskilt stöd för att avsluta åtgärdsprogrammet. Om utvärderingen av åtgärdsprogrammet visar att eleven inte längre har behov av särskilt stöd, så ska rektor fatta ett formellt beslut om att avsluta åtgärdsprogrammet. Däremot bör vi alltid ställa oss frågan “Finns det risk för att eleven återigen kommer bli i behov av särskilt stöd om vi tar bort stödåtgärderna i åtgärdsprogrammet?” Om svaret på den frågan är “Ja/Kanske” så bör vi inte avsluta ÅP.

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman