Till Frågor & svar

Vad får en skola utan samtycke sända till en tillsynsmyndighet?

10 augusti, 2016

Fråga:

Hej Staffan,

Jag hamnade av en slump i en frågepanel där du hade svarat på frågor gällande sekretess. Har du lust att hjälpa mig få klarhet i några frågor?

När sonen skulle börja 7:e klass valde vi som föräldrar att det skulle göras en skolsocial kartläggning då sonen har ADHD och vi ville att stödet i nya skolan skulle bli bra. Kuratorn skickade med vårt godkännande den skolsociala utredningen till kuratorn på nya skolan. Nu är det så att det ändå inte har fungerat och vi gjorde en anmälan till Skolinspektionen. I skolans yttrande hade de kopierat ut den skolsociala utredningen och skickat med till Skolinspektionen.

Får de ens göra så? Utan vårt medgivande! Skolinspektionen hade alltså inte begärt ut dessa papper utan skolan valde att skicka med dem för att visa ” hur dålig” sonen är. Är det så lätt att ta ett papper och bara skicka till vem man vill så lär snart alla veta allt om diagnoser, medicinering, hemförhållanden etc.

Med vänlig hälsning
P, förälder


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-06)

Hej P,

Det är en viktig fråga du ställer som många gånger aktualiseras vid anmälningar som görs av föräldrar och andra mot skolor och andra myndigheter till Skolinspektionen, JO eller andra tillsynsmyndigheter.

Jag vet inte exakt hur er anmälan till inspektionen ser ut. Om den på något sätt har att göra med er sons skolgång i de delar som framkommer av den skolsociala utredningen så har skolan rätt att sända den till inspektionen i dess egenskap av tillsynsmyndighet. Skolan måste kunna framföra sin version för att inspektionen ska kunna göra sin bedömning om huruvida skolan brustit i sina åligganden, i sitt ansvar.

Men skolan ska inte sända en utredning som inte har någon betydelse i sammanhanget, det vore fel. Om man ändå sänder den behövs dock inget samtycke från er. Står man under tillsyn är man alltid skyldig att lämna viktig och relevant info till tillsynsmyndigheten. Ibland gör man det självmant, ibland på begäran av tillsynsmyndigheten. Anser ni att skolan har överlämnat irrelevant info till Skolinspektionen ska ni påpeka detta för inspektionen. Och om skolan i sitt svar hänvisar till något oväsentligt eller felaktigt i utredningen, ska ni i ert svar till inspektionen också påpeka detta.

Skolinspektionen har sekretess att följa i sin verksamhet. Den framgår av offentlighets- och sekretesslagen 23:7. Sekretessen där är inte lika stark som om utredningen finns hos elevhälsan i skolan men tillräcklig för att den ändå ska skyddas mot utomstående.  

Hälsningar från Staffan