Till Frågor & svar

Sekretess

Vad får jag muntligt lämna till socialnämnden vid en orosutredning

28 oktober, 2021

Fråga:

Hej!

Jag läste svaret gällande sekretessen mellan skolsköterska och socialtjänsten när det gäller att lämna ut journalkopior.

Men vilken sekretess gäller när socialtjänsten har startat en utredning av en socialtjänstanmälan och de muntligen via telefon ringer och vill ha uppgifter om hur jag som skolsköterska upplever barnet/ föräldrarna i mina möten? Här tycker jag att det kan bli svårare. Ska man tänka utifrån socialtjänstanmälan (om man vet utifrån vilka grunder anmälan är gjord, vilket inte alltid är säkert) vad som är relevant att nämna. Om familjen tex tackat nej till fortsatta vaccinationer- är detta fel att nämna? (vilket är mer ovanligt än vanligt). Man får oftast öppna frågor och de brukar vilja veta om man upplever något särskilt/ avvikande gällande barnet eller familjen.

Maria

Svar:

Hej, Maria,

Vid en orosutredning som gäller ett barn är all skolpersonal skyldig att, muntligt och/eller skriftligt, lämna alla uppgifter som socialnämnden behöver för sin utredning. Jag förutsätter förstås att du vid ett telefonsamtal vet vem du pratar med. Därefter ska du svara på de frågor som ställs. Att de ställs måste tolkas som att uppgifterna verkligen behövs i utredningen.Att en anmälan gjorts utifrån vissa oroande förhållanden utesluter inte att socialnämndens utredning senare kan riktas även åt andra håll. Då kan kompletterande information om t.ex. vaccinationsvägran eller om iakttagelser vid möten med barnet/föräldrarna vara mycket viktiga för utredningen.

Har du tankar kring de frågor som ställs av socialsekreteraren och känner tvekan att svara så ska du öppet diskutera detta med den som ringer. Detta bör man uppskatta, anser jag. Sekretessen är dock aldrig ett hinder då uppgifter lämnas, eftersom uppgiftsskyldigheten är sekretessbrytande.

Hälsningar från Staffan