Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Vad får lämnas från förskola till skola hos samma huvudman?

5 januari, 2023

Fråga:

Hej,

jag har en fråga gällande tystnadsplikten i en fristående skola/förskola.Vid överlämning från förskola till skola, behövs samtycke från vårdnadshavare då?

Förskola och skola är inrymda i samma lokaler och under samma ekonomiska förening. I litteratur utläser jag att då förskola och skola är inrymda i samma kommun/myndighet behövs inget samtycke. men vad gäller för fristående verksamhet?

Mvh Ella

Svar:

Hej Ella,

Rättsläget är oklart i den fråga du ställer. Före 1998 reglerades förskolans sekretess och tystnadsplikt av socialtjänstens regler. 1998 fick man sekretess för utbildningsområdet. Men frågan om förskola vid samma skolmyndighet eller vid samma fristående skolhuvudman ska ses som en egen och självständig verksamhet i förhållande vid den övriga skolan hos myndigheten/huvudmannen klargjordes aldrig. Därför finns inget givet svar på den fråga du ställer.

I er verksamhet finns förskola för barn 1-5 år och skola i samma lokaler. Det innebär sannolikt att skolpersonal redan innan skolstart har en viss kunskap om förskolans barn i spontana samtal med föräldrar eller när de stöter på barnen i lokalerna. För det andra finns god möjlighet att ordna självklara treparts överlämnandemöten då föräldrar kan ge information till skolans pedagoger om sitt barn och förskolans personal fylla på med positiv eller annan av vårdnadshavarna samtyckt information. 

Skulle förskolans personal utan samtycke överlämna uppgifter som omfattas av tystnadsplikt till skolpersonalen är det alltså inte ens säkert att det skulle kunna vara ett brott mot tystnadsplikten. Min uppfattning är ändå att det som absolut huvudregel är att föredra att så långt möjligt hålla barnets vårdnadshavare underrättade om att information lämnas till skolan och, förstås, även vad den innehåller.

Hälsningar från Staffan