Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Vad får skolsköterskan säga till andra?

9 november, 2023

Fråga:

Hej,

jag arbetar som skolsköterska och har fått veta att när/om jag gör en orosanmälan ska rektor bli delgiven denna information. Så när jag gör en anmälan säger jag typ ”Jag gör en orosanmälan gällande Kalle i tvåan om våld i hemmet”. Det känns mer fel än rätt- men hur ligger det till här rent lagligt? Vad/hur ska en skolsköterska göra kring detta? När jag har frågat runt bland mina kollegor förstår jag att det är olika på alla skolor.

Jag fick också veta att på EHT-möten får jag delge information som ”gynnar eleven”. Jag har alltid tyckt att detta är ett svårt avvägande! Vad är gynnande för eleven: att jag gjort en orosanmälan? Att eleven har träffat logoped och har en språkstörningsdiagnos? Att vårdnadshavarna (vh) ligger i skilsmässa och att de är mycket osams? Hur tänker du/ vad säger lagen?

Några inom min elevhälsogrupp menar att jag är svår att samarbeta med då jag inte delger dem informationen om att jag har gjort orosanmälningar medan andra inte sagt ett ljud om detta. De som vill ha information av mig menar att det är information de behöver veta för att kunna göra sitt jobb. Jag har jag gjort ett flertal orosanmälningar på grund av elevers svåra hemförhållanden. Gör jag fel som INTE informerar annan personal på skolan? Det var bra det du har sagt nån gång då jag läst dina svar att vi ska se eleverna som ”patienter”- och patienter hade jag ju inte yppat något om överhuvudtaget

Hoppas du förstår mina frågor,  

Tacksam för svar// K

Svar:

Hej K och tack för dina frågor som jag verkligen förstår. 

Dina frågor har ett entydigt och klart svar. Som du skriver är eleverna patienter för er inom EMI och sekretess gäller enligt hälso- och sjukvårdslagen för er. Det gör det inte för andra på skolan utanför EMI. Inte ens skolpsykologen har hälso- och sjukvårdens sekretess utan skolans, även om skolpsykologen utför hälso- och sjukvård i en stor del av sina arbetsuppgifter, t.ex. allt som avser insatser för en enskild elev/patient. Skolpsykologen finns, liksom all annan personal på skolan, på andra sidan sekretessgränsen i förhållande till EMI.

Du har alltså tystnadsplikt gentemot alla andra, inklusive rektor på skolan, om till exempel de orosanmälningar du gör till socialnämnden. Gentemot dessa får du inte ens läcka att du har gjort en anmälan, ännu mindre vad anmälan gäller. EMI är enligt offentlighets- och sekretesslagen en egen och självständig verksamhetsgren i förhållande till övrig skola. (OSL 8:1,2) vilket innebär att sekretess och tystnadsplikt gäller er emellan.

Ni sköterskor ska inte behöva känna pressen att vara osolidariska när ni bara följer er lagstiftning. Samtycket öppnar bäst upp för er men det är nog svårt att få av närstående och elev i tonåren i samband med en orosanmälan. Skolpsykologen kan alltså informera andra på sin sida sekretessgränsen (lärare, rektor, övriga elevhälsan) om en gjord anmälan och dessa  kan informera er i EMI om sina anmälningar med stöd av en generalklausul i OSL 10:27, om man bedömer att den informationen är  uppenbart viktigare för dig än för den anmälda elevens behov av personlig integritet.

Jag kan tillägga att samma regler förstås gäller för information  vid ett elevhälsomöte eller andra möten i skolan. Skolsköterskan måste tänka på sin tystnadsplikt och avgöra om ”det står klart att uppgiften kan röjas utan men för patienten eller dennes närstående”. Står detta inte klart (utifrån patientens eller de närståendes egen uppfattning) så gäller tystnadsplikt och sekretess, Att en uppgift om eleven upplevs som gynnande av er i skolan räcker alltså inte, det måste  via ett samtycke stå klart att eleven/patienten och dennes vh också accepterar att uppgiften röjs från EMI till andra i skolan.

Det sista jag vill säga är att övrig skola efter din anmälan från socialnämnden kommer att  få veta att en anmälan gjorts ifall man där inleder en utredning samt dessutom få svara på frågor i utredningen.  Det kan även du få göra men ska inte visa dina svar för andra i skolan. Med det vill jag säga att man i övrig skola inte står helt utan info utan att den kommer med viss fördröjning. 

Så ungefär. Hoppas du är nöjd med svaret. Hör annars av dig igen.

Hälsning
Staffan