Till Frågor & svar

Vad finns för hjälp för en skola som vill få fler bland personalen att engagera sig?

3 december, 2018

Fråga:

Hej!
Vad finns det för hjälp att få för en skola som vill få fler engagerade bland personalen i att motarbeta psykisk ohälsa bland unga då elevhälsoteamets timmar inte räcker till för att hjälpa alla som mår dåligt?


Svar:

På uppdrag av Karolinska Institutet så utbildar vi skolpersonal i första hjälpen vid psykisk ohälsa (MHFA). Att en skola har många utbildade första hjälpare har visat sig vara mycket effektivt då det gäller att både upptäcka och ingripa snabbt vid tecken på ohälsa bland eleverna. Dessutom avlastar det elevhälsoteamets arbete mot psykisk ohälsa avsevärt.

Läs gärna mer genom att klicka på länken: http://resistantminds.se/mhfa/