Till Frågor & svar

3 april, 2012

Vad gäller om ett barn far illa? Får/Ska jag lämna ut journalanteckningar?

Fråga:

Jag arbetar som skolsköterska. Jag har fått lära mig i min utbildning till sjuksköterska att min sekretess kan brytas om jag måste anmäla något där straffpåföljden blir mer än 2 år. Min fråga: Vad gäller om ett barn far illa? Jag har gjort anmälan till socialförvaltningen men polisen kräver att få ut mina journalanteckningar. Får jag/ska jag lämna ut dem?

Jag som lekman inom juridiken kan inte vilka brottspåföljder som respektive brott genererar. Vem kan upplysa om sådant? Har läst både i HSL, socialtjänstlagen och brottsbalken.
Kristina


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-01)

Hej Kristina,

För skolsköterska och skolläkare gäller numera sedan 2008 en möjlighet, men inte en skyldighet, att polisanmäla alla brott för vilka lägst 1 års fängelse är stadgat. Dessutom får de polisanmäla alla försöksbrott för vilka det är stadgat lägst 2 års fängelse. Det innebär alltså att det inte får finnas lägre straffsats än 1 respektive 2 års fängelse i straffskalan. Detta handlar om mycket grova brott, t.ex. mord, dråp, grov misshandel och grova narkotikabrott.

Det är förstås inte lätt för en lekman att veta exakta straffpåföljder. Men i osäkra fall kan du kontakta åklagarmyndigheten för att fråga. Och i min bok “Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, sjunde upplagan, kap. 5 “Några viktiga begränsningar i sekretessen”, finns dessutom en noggrann beskrivning av vilka brott skolpersonal får polisanmäla.

Det bör påpekas att vid brott mot barn i form av misshandel, sexualbrott, frihetsberövanden och könsstympning gäller att alla sådan brottsmisstankar får polisanmälas av all skolpersonal, även av en skolsköterska eller skolläkare.

Vad får en skolsköterska lämna ut till socialnämnden vid en utredning? Den frågan har jag svarat på i en av de senaste frågor jag har fått. Du hittar svaret under rubriken ” Kan/Måste skolsköterska skicka kopior på journal till socialtjänsten utan samtycke?”

Hälsningar från Staffan

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

2 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

1 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

25 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

23 augusti 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

20 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson