Till Frågor & svar

27 maj, 2010

Vad göra med kurators dokumentation vid byte av arbetsplats?

Fråga:

Hej! Då vi som skolkurator byter arbetsplats, vad ska vi då göra med den dokumementation vi har tex. info om beslut som fattats, insatser som gjorts, kontakter som tagits samt remisser eller anmälningar till socialförvaltningen?? (handskriven dokumentation – ej PMO)

/ Mvh Therese


Svar:

(Staffans svar uppdaterat 2019-06-20)

Hej Therese,
Den dokumentation som en kurator har sparat utgör allmänna handlingar vid en kommunal skola. Allmänna handlingar får inte gallras utan lagstöd eller utan stöd i gallringsbestämmelser i en kommunal dokumenthanteringsplan. Om en kurator slutar och en ny kurator anställs är det rimligt att den nya “tar över” dokumentationen. Om ingen ny kurator anställs (vilket sannolikt är ovanligt) är det skolledningens ansvar att ta ställning till hur förvaring ska ske.

Vid en friskola finns visserligen inga allmänna handlingar men ändå är det självklart att en kurators anteckningar av betydelse för verksamheten ska sparas på samma sätt som ovan. Men det finns större möjligheter vid en friskola att gallra kurators handlingar. Vid en friskola är det idag tunnsått med bestämmelser om att handlingar måste arkiveras/bevaras. I den nu gällande skollagen framgår dock att friskolan ska skicka elevernas slutbetyg till kommunen för arkivering där. Tidigare, före 2011, fanns inga krav på att elevers slutbetyg skulle sparas som kopia vid friskolorna. 
Staffan

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman