Till Frågor & svar

Sekretess

Vad göra när 17- årig kvinnlig elev nyligen gift sig i Sverige enligt hemlandets tradition?

9 juni, 2022

Fråga:

Hej,

Jag jobbar som skolkurator på en kommunal gymnasieskola. En kollega på en annan skola har fått reda på att en 17- årig kvinnlig elev nyligen gift sig i Sverige enligt hemlandets tradition.

Rektor på min kollegas skola valde att inte göra en orosanmälan eller polisanmälan.Jag är med i bla mitt gymnasiums Hedersgrupp samt i ett Resursteam Heder i länet. Svaret är väl att det skall göras en orosanmälan och även en polisanmälan?

Tacksam för svar

Vänligen
K

Svar:

Hej K,

Det är sedan 2019 förbjudet att gifta sig för ett barn, d.v.s. för den som är under 18 år. Skulle ett äktenskap ändå ingås enligt annat lands sed blir det inte godkänt i Sverige. Se broschyr från Socialstyrelsen efter mitt svar.

Det finns otvetydigt anledning att misstänka att ett barn kan fara illa av att ingå ett äktenskap. Det kan handla om tvång eller annat missförhållande. Därför ska alltid en anmälan göras till socialnämnden, misstanke finns om oro för barnet. 

Någon polisanmälan måste inte men får göras vid misstanke om vissa brott, i detta fall vore det möjligt med stöd av generalklausulen i OSL 10:27. Nämn vid er anmälan till socialnämnden ifall ni inte polisanmäler. Skulle socialnämnden  finna att de har möjlighet polisanmäla så kommer de med all sannolikhet att göra det, 

Hälsningar

Staffan

Länk till broschyr: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2019-2-3-om-barnaktenskap.pdf