Till Frågor & svar

Vad göra om en elev berättar om andra elevers brott?

26 mars, 2018

Fråga:

Om en elev kommer till mig (jag är nybliven skolkurator) och berättar att andra elever tar droger, snattar eller liknande. Har jag skyldighet/bör jag gå vidare med denna information?
// L


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-01-22)

Hej L,

Svaret på din fråga är tveklöst att du är skyldig gå vidare. Alla på skolan har ett ansvar för alla elever när det bl.a. gäller att anmäla vid en elevs behov av särskilt stöd eller vid kränkande behandling. Dessutom finns en anmälningsplikt för alla anställda vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa. De två första plikterna gäller till rektor, den tredje till socialnämnden.
Ta alltså upp det du fått veta med rektor. Därefter ska ni vid skolan överväga vad som behöver göras- polisanmälan, en orosanmälan till socialnämnden eller något annat. Rektor har ett huvudansvar för vad som görs. Behåll alltså inte detta som eleven har berättat för dig själv! Det vore mycket oklokt. Jag kan tillägga att ni inte behöver nämna namnet på den eller de elever som berättat för er om en annan elevs brott eller andra problem. De är privatpersoner med rätt att vara anonyma.

Hälsningar från Staffan och ha det fint i ditt nya jobb!