Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Vad kan eller bör stå i den särskilda motiveringen till enskild undervisning i åtgärdsprogrammet?

13 december, 2023

Fråga:

Hej Gudrun!

Tack för den intressanta digitala frågestunden med värdefulla svar.

Om man utifrån elevens behov tar beslut om t.ex. enskild undervisning under en period tänker jag att det är viktigt att dokumentera hur den som då ”undervisar” eleven arbetar för elevens utveckling och måluppfyllelse. Detta för att i uppföljningar och utvärdering kunna se om det är rätt åtgärd.

Många gånger är ju eleven i behov av särskilt stöd för att även komma framåt rent kunskapsmässigt eller för att få hjälp till olika verktyg, strategier osv för sin förståelse och utveckling. Eftersom åtgärderna ska vara utvärderingsbara blir en åtgärd som enskild undervisning lite luddig om det inte framkommer hur man arbetar. Vad tänker du att vi kan eller bör skriva in i den särskilda motiveringen som du sa ska finnas med vid enskild undervisning?

Tacksam för svar.
Med vänliga hälsningar
Karin


Svar:

Hej,

och tack för din positiva återkoppling på den digitala frågestunden och tack för din fråga.

Du tänker jätteklokt. Jag håller helt med dvs det bör framgå ”hur” stödåtgärden kommer bedrivas samt ”vad” åtgärden ska leda till. Då kan vi utvärdera 

  1. om åtgärden praktiskt har genomförts, 
  2. vilka delar i kursplanerna som har behandlats (kunskaper, färdigheter och/eller förmågor)
  3. hur tillvägagångssättet/metoderna fungerar, 
  4. hur väl det som anges på punkterna 1-3 ovanför har mött elevens behov och vilket resultat vi då kan se i elevens utveckling och lärande.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!