Till Frågor & svar

Sekretess

Vad ska vi skriva i elevakten efter en återgivning?

23 september, 2022

Fråga:

Hej,

Vi undrar om vi ska skriva in i elevakten när vi varit på en återgivning, vilken npf-utredning som gjorts och vilka eventuella diagnoser en elev fått.

Vi tycker att det är bra att skriva in det i elevakten för elevens skull, ifall eleven flyttar t ex. Det är ju bara EHT som kan se en sådan kommentar/text.

De flesta föräldrar är positiva och bjuder in oss på återgivning, men vissa av oss är ändå tveksamma att skriva in något i Prorenata/elevakten.

C, skolkurator

Svar:

Hej C,

det finns ingen lagstiftning som reglerar hur och var ni ska dokumentera uppgifter av detta slag. Det ser mycket olika ut i landet vad man antecknar i elevakten men tendensen är att man, på gott och ont,  antecknar mer och mer av integritetskänsliga uppgifter om elever. 
Mitt råd är så långt som möjligt utgå ifrån vårdnadshavares och, från tonåren, elevens egna uppfattningar. Skulle ni ändå göra bedömningen att en anteckning behöver göras i elevakten är det måhända möjligt, även om GDPR starkt begränsar möjligheten för befattningshavare utanför hälso- och sjukvården att notera uppgifter om  hälsotillstånd inklusive diagnoser. IMY-Integrationsmyndigheten- skriver så här om vad hälsouppgifter är:

”Hälsouppgifter omfattar alla aspekter av en persons hälsa, till exempel uppgifter som kommer från tester eller undersökningar och  uppgifter som sjukdom, sjukdomsrisk, sjukdomshistoria eller funktionshinder oavsett vilken källa uppgifterna kommer ifrån.”

För hälso- och sjukvårdspersonal (i skolan EMI och skolpsykologen) finns i GDPR och svensk kompletterande lagstiftning tydliga bestämmelser som ger utrymme för sådan dokumentation, medan samtycket är den tydligaste och bästa bestämmelsen för annan skolpersonal. 

Elevers  diagnoser etc. är starkt integritetskänsliga uppgifter. Skulle ett samtycke finnas är det möjligt att anteckna i elevakt eller spara på annat håll i en kurators anteckningar, i övrigt bedömer jag att stor försiktighet ska iakttas att notera detta. Det rimliga är att sådana anteckningar endast finns i patientjournalen hos skolpsykolog eller EMI. I elevakten kan det vara rimligt att endast notera uppgifter om eleven av annat slag än de direkt medicinska- extra anpassningar, särskilt stöd och annat av liknande slag, som kan vara en direkt följd av en funktionsnedsättning. 

Jag erkänner att denna fråga är svår. Ett råd kan vara att ni direkt via telefonsamtal kontaktar Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) jurister ”på linjen” för att få deras uppfattning. Telefonnumret är 08-657 6100 och be om att få prata med en jurist. Telefontid 09-12.

Hälsningar från Staffan