Till Frågor & svar

Våldsbrott i skolan- polisanmälas?

25 oktober, 2018

Fråga:

Jag har en fråga från din föreläsning på skolkuratorsdagarna i Gävle. Om jag förstod dig rätt så sa du att riksdagens utbildningsutskott uttalat sig i frågan om huruvida brott som sker i skolan ska polisanmälas. Om jag minns rätt så sa du att de uttalat sig att brott bör polisanmälas.
Vi hade en diskussion om detta på min arbetsplats och rektorer och övrig pedagogisk personal förhöll sig minst sagt skeptiskt till detta. Har du någon källa eller något tips på var jag kan läsa mer om det? Exempelvis om andra myndigheter uttalat sig? Jag har för övrigt tagit kontakt med Skolverkets upplysningstjänst med en likande fråga.

Hälsningar från en skolkurator


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-01-22)

Hej du skolkurator!
I I senaste upplagan av min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur 2017, skriver jag så här: ”Utbildningsutskottet har flera gånger uttalat att de lagar som gäller i samhället också gäller i skolan. Utskottets uppfattning har varit att våldsbrott i skolan som regel ska polisanmälas.
I boken ”Sekretess i skola och förskola”, Gothia 1999, sägs på s 90: ” I samband med behandling av en riksdagsmotion om anmälningsplikt för våld i skolan betonades (Utbildningsutskottets betänkande  1996/97:UbU 6) att de lagar som gäller i samhället i övrigt också gäller i skolan. Därav följde enligt utskottets mening att våldsbrott i skolan i regel skall polisanmälas.”
I gruppen våldsbrott ingår naturligtvis även sexualbrott mot barn. Men tilläggas bör att polisanmälan som absolut huvudregel inte ska göras när den misstänkte förövaren är under 12 år. Då ska i motsvarande fall som ovan i stället en anmälan göras till socialnämnden. Jag skriver om ett sådant fall i L kommun i min bok (JO 352/1998).
Detta om brottsanmälan var ju bara en liten del av min föreläsning ”Integritet- några nyanser av juridik och etik” vid skolkuratorsdagarna. Därför utvecklade jag  inte frågan om polisanmälan särskilt noga.
Jag kan till sist tillägga att någon skyldighet att polisanmäla inte finns. UtbU:s uppfattning bör snarast ses som en tydlig markering att skolan inte ska ignorera våldsbrottslighet.

Hälsningar från Staffan