Till Frågor & svar

Våldtagen myndig elev – är jag skyldig att polisanmäla?

1 april, 2016

Fråga:

Hej, jag är både frustrerad och orolig kring min fråga. Har en myndig elev (jag jobbar som kurator på friskola, gymnasiet) som blivit våldtagen av sin styvfar. Eleven vill ej polisanmäla. Mamman är underrättad, styvfadern utsparkad från boendet, brottsofferstödverksamhet inkopplad som har haft samtal med både eleven och mamman – tillsammans och separat. Brottsofferstöd och sjukvård är inkopplade sedan start. Inga instanser har gjort polisanmälan då eleven ej själv vill.

Nu har jag ny rektor som anser att skolan är skyldig att polisanmäla våldtäkten även då eleven själv ej vill. Det är ett brott och skolan ska anmäla brott. Våldtäkten skedde för över 6 månader sen, styvpappan är tillbaka i hemmet ”på besök” och nu ska socialtjänsten kopplas in igen p.g.a. oro för småsyskonen. Mamman och eleven är tydligt i förnekelse som brottsoffer båda två men går med på stödhjälp utifrån, bara inte polisanmälan. Rädsla finns att styvpappan då tar barnen ifrån mamman.

Jag är orolig att jag agerat fel som ej bara polisanmälde. Men jag rådfrågade alla myndigheter och satte in det stöd som finns och som eleven godkände. Dåvarande rektor ansåg samma som jag, att vi ej kan anmäla emot myndig elevs vilja. Nya rektorn anser ej detta.

Får/Ska vi polisanmäla brottet i dagsläget?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-21)

Hej S,

Frågan om huruvida skolan ska polisanmäla brott eller inte är ofta föremål för övervägande. En skyldighet att polisanmäla finns dock bara om det handlar om s.k. allvarliga brott å färde, d.v.s. ett brott som har påbörjats men inte fullbordats. Den bestämmelsen återfinns i 23:6 brottsbalken. I övrigt får skola och förskola polisanmäla men måste inte utan frågan ska avgöras från fall till fall.

Den elev som har utsatts för ett svårt brott vill alltså i detta fall inte att en polisanmälan ska göras. Jag förutsätter att ni i skolan har haft flera samtal med eleven och gett eleven visst stöd i dessa samtal och uppfattat att detta ställningstagande är ordentligt förankrat hos eleven. 

Många myndigheter är, det skriver du, inblandade kring familjen och utredningar pågår om att yngre barn i familjen kan behöva stöd via socialnämnden. Ingen annan myndighet eller brottsofferjouren har polisanmält vilket de inte heller har någon skyldighet att göra. 

Sammanfattningsvis vill jag alltså säga att skolan i detta fall inte har skyldighet att polisanmäla men ni kan och får polisanmäla och är i och för sig inte bundna av elevens egen uppfattning. Mycket talar, trots det allvarliga brottet, för att ni ändå ska ta hänsyn till den vuxne person – eleven- som bestämt hävdar att en polisanmälan inte ska göras. Jag gissar att eleven så småningom kan komma att ändra uppfattning och själv polisanmäla eller ta ställning till att någon annan ska göra det. Det är inte ovanligt med en lång process fram till polisanmälan vid familjenära brott. Preskriptionstiden är också lång för denna typ av brott, för våldtäkt minst 10 år, så en polisanmälan kan även av det skälet avvaktas.

Hälsningar

Staffan