Till Frågor & svar

Vanlig fråga; Sömnbrist- effekter på kognitiva funktioner

18 april, 2013

Fråga:

Vilken effekt har sömnbrist på de kognitiva funktionerna?


Svar:

Det är tydligt att de kognitiva funktionerna påverkas snabbt av sömnbrist. Redan efter en natts dålig sömn, för kort eller med för lite djupsömn, fungerar kognitionen sämre. I en undersökning gjord av Belenky G, Wesensten NJ, Thorne DR, et al. delade man upp 62 personer i fyra grupper som fick sova olika länge. Den första gruppen fick sova 9 timmar, den andra 7, den tredje 5 och den fjärde 3 timmar sömn. Personerna sov enligt tilldelad sovkvot i en vecka och sedan återgick de till att sova som de ville. Nedan kan man se diagrammet över hur mycket de sov respektive hur de presterade på de test de fick göra fyra gånger per dag.
/Anna