Till Frågor & svar

Vanlig fråga -Sömnens påverkan vid mycket tid vid datorer och mobiler

18 april, 2013

Fråga:

Hur påverkas ungas sömn av att de spenderar mycket tid vid dator och mobil?


Svar:

Att sitta vid dator och mobil genererar många intryck som alla ska bearbetas av hjärnan. Det blir som ett stresspåslag. Att försöka sova med på-knappen intryckt brukar inte gå så bra. Hjärnan behöver tid att varva ner innan man sover vilket brukar senarelägga sovtiden för många unga som kan sitta med dator och mobil på till över tolv på vardagkvällar. Lägger man sedan på en timme eller två för nedvarvning så har man missat den bästa sovtiden som ligger i början av natten. Att vara tillgänglig under natten via mobil eller dator påverkar dessutom djupsömnen negativt. Så för att summera så får uppkopplingen mot dator och mobil konsekvenser för både kvantiteten och kvaliteten på sömnen.

/Anna