Till Frågor & svar

Sekretess

Vår rektor är ointresserad av elevhälsans arbete. Vad göra?

13 april, 2022

Fråga:

Hej!

Mitt elevhälsoteam har regelbundna EHT-möten varje vecka då vi diskuterar de elever som är aktualiserade hos oss. Våran rektor har inte deltagit en endaste gång de senaste fem månaderna. Hen kallar inte till möten eller söker upp någon av oss för uppdatering om vad som sker med eleverna på hens skola. Har en rektor skyldighet att delta i elevhälsoarbetet ? Vad sker vid en granskning från Skolinspektionen om det uppdagas att rektorn inte är insatt alls i elevhälsoarbetet eller i de elevärenden vi hanterar?

MVH K

Svar:

Hej K,

Det är faktiskt första gången jag hör talas om en rektor som till synes verkar vara ointresserad av de elevfrågor som diskuteras vid elevhälsans möten. Rektor ingår visserligen inte  formellt i elevhälsan men har ju ett tydligt elevansvar via skollagens bestämmelser. Bl.a. ska ju rektor som huvudregel höra elevhälsan innan en utredning om särskilt stöd inleds. Dessutom har rektor ett mycket tydligt ansvar vid kränkande behandling och i disciplinära elevsammanhang. Jag kan tänka mig att det emellanåt är sådana situationer ni diskuterar vid era möten.

När nu rektor inte verkar vara intresserad så vill jag vända på din fråga: Hur agerar ni själva i elevhälsan för att informera rektor om ert arbete och bjuda in till era möten? En möjlighet är kanske att ni har veckovisa möten någon timme med rektor då ni informerar hen om de elever hen enligt er behöver ha kännedom om. Jag kan inte tänka mig att det finns någon rektor i vårt land som skulle motsätta sig detta.

Jag är osäker på vad Skolinspektionen skulle säga vid en kritisk granskning av elevhälsoarbetet på er skola. Man bedömer sannolikt elevhälsoarbetet i stort men finner man att en rektors engagemang brister eller resurserna är otillräckliga i en viss given situation kommer man troligen att ha synpunkter även om detta. Men det är en gissning mellan mina tummar och pekfingrar.

Hälsning Staffan