Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Vår rektor säger vi ska vänta med anmälan

20 juni, 2023

Fråga:

Hej,

Jag har en rektor som konsekvent råder lärare att inte göra orosanmälningar. Om en lärare frågar rektor om råd är standardsvar att ”vänta till efter mötet”, ”det finns redan ett ärende igång hos Socialtjänsten, det är onödigt att göra en ny orosanmälan” och liknande. Är detta okej? Jag har lärt mig att det är den som har oron som avgör, men om man frågar sin chef och får ett svar som går emot det är det klart att lärare, framför allt nya och inte så erfarna sådana, kan bli osäkra och inte vågar gå emot chefens ord. Vad gäller?

E

Svar:

Hej E,

Den rektor som säger att anmälan får vänta har inte förstått hur brådskande och sträng anmälningsplikten är. En anmälan ska göras vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa. Regeringen har sagt att även en svag misstanke ska anmälas, eftersom den när utredning görs, kan visa sig vara allvarligare än vad anmälaren trott. 

Att en eller flera anmälningar har gjorts av andra innebär inte att ni får avstå från att anmäla eller vänta lång tid. Anmälan ska göras genast står det i lagtexten SoL 14 kap 1 § men ett kortare rådrum finns då man vid behov t.ex. kan diskutera sin oro med andra arbetskamrater och en chef innan anmälan görs. 

Sommarhälsningar

Staffan