Till Frågor & svar

Vårdnadshavare- har skolan skyldighet att kolla vem som är vårdnadshavare?

4 december, 2011

Fråga:

Hej!
Har av en händelse upptäckt att en mamma uppgett i skolans papper att hon har enskild vårdnad om ett barn men har nu upptäckt att föräldrarna har gemensam vårdnad. Har skolan skyldighet att kolla detta?
Eller ska vi bara lita på att det som föräldern skriver stämmer?
Det kan ju gälla allt från vaccinationstillstånd, information om föräldramöten, tillstånd att byta skola osv.
Vi är en friskola och har inte automatisk tillgång till folkbokföringsregistret.
MVH
Rose-Marie


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej Rose-Marie,
JO har många gånger uttalat att skolan och förskolan måste hålla sig underrättad om vem eller vilka som är ett barns vårdnadshavare. Många av de rättigheter en förälder har i förhållande till sitt barn och till skola och förskola är ju kopplade till att föräldern har vårdnaden. Rätten till insyn, till att delta vid utarbetande av ÅP och vid det individuella utvecklingssamtal är några exempel på detta.  Ni måste alltså ta reda på vem/vilka som är vårdnadshavare til barnet, t.ex. genom att fråga föräldrarna om detta regelbundet, kanske någon gång per år. I osäkra fall kan ni också kontakta  Skattemyndigheten och folkbokföringen där. Genom att uppge ett visst barns personnummer kan ni få besked om vem eller vilka som har vårdnaden.

Hälsningar från Staffan