Till Frågor & svar

Vårdnadshavare- vårdnadstvist

15 december, 2011

Fråga:

En förälder som tidigare inte haft vårdnaden och som sedan i april har gemensam vårdnad har begärt att få ta del av skolans handlingar. Har hen rätt att få ta del av allt eller ska man utgå från det datum då föräldern fick vårdnaden? Frågar då vi vill göra rätt och då det pågår en vårdnadsutredning.


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej M
Min bedömning är att den som blir vårdnadshavare för ett barn har rätt att ta del av information om barnet som gäller tidigare förhållanden om barnet. Däremot kan sekretesshinder finnas att ta del av de uppgifter som gäller tidigare vårdnadshavare eller andra närstående till barnet. Den här frågan har jag aldrig sett juridiskt prövad men svaret uttrycker i alla fall min uppfattning om vad som är möjligt att lämna ut.

Hälsningar  Staffan