Till Frågor & svar

Sekretess

Vårdnadshavare vill inte låta skolsköterska ha kontakt med deras barn

23 november, 2021

Fråga:

Hej!

Har fått ett brev från vh där de uppmanar mig som skolsköterska att skriva under, alltså bokstavligen, på att jag aldrig kommer att ha någon kontakt med deras tre barn. Jag har bjudit in till ett möte med vh men de ”vill inte ha någon dialog i ärendet” bara min underskrift. Det hör till saken att jag är relativt ny skolsköterska på den här skolan och har hittills inte haft någon kontakt med vare sig föräldrarna eller barnen. För mig som skolsköterska känns det omöjligt att skriva under utifrån de lagar jag har att förhålla mig till.

Jag tänker fortsätta informera om och erbjuda hälsobesök och vaccinationer osv. De har då rätt att avböja som alla andra. Tänker jag rätt?

Vänligen S

Svar:

Hej S,

en i högsta grad ovanlig begäran av vårdnadshavare, en begäran som får mig att känna viss oro för barnen. Det vore direkt felaktigt av dig och sannolikt på gränsen till tjänstefel att lova något sådant. Skollagen ställer krav på dig som skolsköterska att finnas till hands i de sammanhang då en patient kan behöva dina insatser, Det kan, utöver hälsobesök och vaccinationer, gälla exempelvis omplåstring eller andra ingripanden då ett barn skadar sig.

Det är ovanligt att en skolsköterska ställs åt sidan redan innan vårdnadshavare har träffat hen för att bilda sig egna uppfattningar. Min känsla, och kanske din, är att de vill dölja något som de inte vill att skolsköterskan ska upptäcka. Jag tycker att du fortsatt ska försöka etablera kontakt med vårdnadshavarna och få dem att gå med på att möta dig personligen. Dessutom kan, om sådan kontakt inte medges av dem, en anteckning om vårdnadshavarnas inställning behöva göras i barnens patientjournaler. Ytterst kan detta också handla om en anmälan till socialnämnden vid en misstanke om att barnen far illa. Men i nuvarande tidiga skede är en sådan anmälan knappast aktuell.

Sammanfattningsvis: Någon underskrift eller muntligt löfte om att aldrig träffa barnen ska du alltså inte ge. Du tänker alltså helt rätt!

Hälsningar
Staffan