Till Frågor & svar

17 februari, 2016

Varför heter det inte längre pedagogisk utredning?

Fråga:

Hej! Förut har vi kallat utredningen innan ett åtgärdsprogram för ”pedagogisk utredning”, men jag har förstått att den nu ofta kallas ”utredning om elevs behov av särskilt stöd”. Varför då?


Svar:

Utredningen om en elevs behov av särskilt stöd bör innehålla två delar:
Den första delen, kartläggningen, bör förutom faktorer på grupp- och skolnivå även beakta om det finns viktig information på individnivå som inte är av pedagogisk karaktär. Eleven kanske t.ex. har en hörselnedsättning eller en språkstörning som behöver vägas in i kartläggningsdelen. Detta kan påverka den pedagogiska bedömningen, utredningens andra del, om eleven bedöms vara i behov av särskilt stöd eller inte.

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman