Till Frågor & svar

Vem ansvarar för EVK- kan rektor delegera ansvaret? (fråga och svar inaktuella)

17 januari, 2010

Fråga:

Staffan har nyligen genom ett svar bekräftat att rektor inte får delegera ansvaret för EVK till bitr. rektor och hänvisar till JO:s utlåtande om Simrishamns kommun (dnr 2610-1995)samt gymn.förordningen.

På vår skola har bitr. rektor ansvar för EVK och rektor är aldrig närvarande på EVK. När jag tog upp detta med rektor svarar han att han har stöd av gymnasiechef att få delegera till bitr. rektor. Nu vet jag inte riktigt vad jag skall tro och hur jag skall gå vidare. Det funkar bra i EVK men jag vill inte medverka i något som jag vet skulle kunna vara olgaligt. Vad händer vid en inspektion? Kan jag bli ansvarig som kurator?
Tacksam för svar! Ulla


Svar:

Fråga och svar inaktuella eftersom EVK är avskaffad. Numera har rektor goda möjligheter via skollagen att delegera beslut i de flesta fall)

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

(Hej Ulla,

De bestämmelser jag hänvisar till i det svar du nämner gäller fortfarande. Rektor ska vara ledamot av EVK och det finns ingen möjlighet för en gymnasiechef eller för en rektor att delegera uppdraget till någon annan än rektor att ingå i konferensen i stället för rektor.

JO säger i uttalandet från 1995 att ”rektor har rätt att utse annan än sig själv som ordförande i elevvårdskonferensen. Detta, i förening med föreskriften att konferensen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande, ger en möjlighet att hålla sammanträde med elevvårdskonferensen utan att rektor är närvarande. Denna möjlighet bör enligt min mening inte brukas i en sådan omfattning, att man i praktiken kringgår förbudet för rektorn att sätta annan i sitt ställe.”

Som kurator har du inget huvudansvar för att bestämmelserna följs utan det ansvaret har gymnasiechefen och rektor. Din uppgift blir snarare att, som nu, informera dig om gällande regler och när det behövs kritiskt ifrågasätta hur reglerna följs. Och jag kan lägga till att delegationen till biträdande rektor ska framgå av den delegationsförteckning som finns vid nämnden. Sådana brukar JO titta på vid sina besök, något man 1995 gjorde i Simrishamn och då fann anledning att kritisera.
Staffan)