Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Vem får ta del av skolpsykologjournalerna vid min föräldraledighet?

29 mars, 2023

Fråga:

Hej,

Jag har en fråga angående sekretess.

Jag arbetar som ensam skolpsykolog i en centralt organiserad elevhälsa. Jag journalför mina handlingar i PMO’s psykologjournal och i mitt fysiska arkivskåp, ingen annan kommer åt dessa dokument.

Till hösten ska jag gå på föräldraledighet. Tänker då att ovanstående kan bli ett problem. Skulle det vara möjligt att ge skolsköterskorna och/eller kuratorerna i den centrala elevhälsan behörighet till att läsa mina journalhandlingar i de fall där det anses nödvändigt?

Vänligen K

Svar:

Hej K,

Under din tjänstledighet, kan som du skriver, det bli aktuellt att i skolan ta del av innehållet i någon av dina patientjournaler om det behövs i ett enskilt elevärende. Det finns olika möjligheter att lösa detta, varav en del är sämre än de andra. Bland annat vill jag inte rekommendera att en skolsköterska eller skolläkare via ett s.k. uppdragsavtal (se offentlighets- och sekretesslagen  2 kap. 1 §) får till upgift att ta del av psykologjournalers innehåll, främst av den orsaken att de sekretessmässigt tillhör  olika verksamhetsgrenar i skolan. Att en kurator eller rektor skulle ges behörighet att ta del av innehållet ser jag som direkt olämpligt. Det är nämligen viktigt att den som får tillgång till innehållet i journalen på djupet förstår de anteckningar som har gjorts. 

Om du som kommunens enda skolpsykolog är föräldraledig under en längre period är den bästa lösningen att en annan psykolog får anställning på hel- eller deltid som skolpsykolog under den period det gäller. På så sätt löser man bäst frågan om vem som ska ges behörighet att ta del av patientjournalernas innehåll. Enligt skollagen ska det finnas tillgång till psykologisk insats inom ramen för elevhälsan, en tillgänglighet som inte får avbrytas under en föräldraledighetstid eller annat slag av tjänstledighet. Inget krav finns dock på en viss omfattning i förhållande till elevantalet. Den vikarie som anställs kan anställas på timmar eller del av en tjänst, tidsbegränsat, för att ta del av patientjournaler, göra utredningar vid behov och kanske vara med vid elevhälsomöten.. 

Denna lösning är i mitt tycke den bästa. Jag antar att en ekonomisk resurs frigörs vid din föräldraledighet, en resurs som sannolikt kan räcka för att knyta en vikarierande skolpsykolog till verksamheten. 

Hoppas det ordnar sig och att ni i er kommun också uppfattar mitt förslag som lämpligt och möjligt. 

Hälsningar från 

Staffan