Till Frågor & svar

Sekretess

Vem ska få insyn i mina patientjournaler när jag slutar?

14 mars, 2022

Fråga:

Hej!

Jag jobbar som skolsköterska åt en elevhälsa på 6 fristående skolor med olika huvudmän. Vi har nu blivit uppsagda då de vill dra ner på vår tid och det accepterar vi inte.

Min fråga är. Jag har journalsystemet PMO. Om de inte hittar någon ny skolsköterska tills jag slutar är det då ok att jag skriver ut alla 450 elevernas journaler och lämnar till ansvarig person på aktuell skola som sedan får vidarebefordra dem till den nya sköterskan?

Eller hur skall jag agera?

Så tacksam för råd och stöd i detta. Vart ligger ansvaret? På ägarna till skolorna?

MVH A

Svar:

Hej A,

Ingen rolig situation du beskriver. Jag förstår att uppsägningar är jobbiga för er.  Det finns dock inga tydliga regler om hur omfattande elevhälsans medicinska insatser ska vara, bara att det ska finnas tillgång till dem. Det är  givet att dina patientjournaler av sekretesskäl inte ska överlämnas till någon utanför EMI, inte ens till friskolornas huvudmän/ägare. Eftersom de sex fristående skolorna är kopplade till olika huvudmän, finns såvitt jag förstår, ingen annan EMI-anställd som när du slutar direkt kan få tillgång  till dina journaler. Är det så kan det bästa vara att dina journaler får ligga kvar där de nu ligger i PMO. 

Men det är förstås orimligt att ingen annan EMI-anställd  finns tillgänglig under en övergångsperiod, innan en ny skolsköterska börjar. Har ni en skolläkare tillgänglig som anställd eller i uppdrag, kan denne vid behov ges insyn i dina enskilda elevjournaler.  Ansvaret för att tillgång till EMI garanteras och är tillräckligt omfattande vilar på huvudmannen, d.v.s. på ägaren. Tillsynen svarar IVO för och dit kan den som är missnöjd med bristande EMI-resurser vid en skola vända sig med en anmälan eller ett klagomål. Upplys alltså  huvudmannen om att dina patientjournaler finns där de finns samt att det nu är upp till huvudmannen själv att avgöra hur man ska agera i väntan på att en ny skolsköterska börjar.

Hälsning Staffan