Till Frågor & svar

Vid datorjournal- förskoleformulär med teckningar- kan de slängas efter dokumentation?

20 mars, 2011

Fråga:

Hej Staffan!
Jag är skolsköterska och i min kommun (som så många andra) strävar vi efter att slippa pappersjournal och enbart använda oss av datajournal. Detta innebär att vi scannar in en del dokument. I förskoleklass lämnar skolhälsovården till pedagogerna det material som de ska göra tillsammans med barnen. Det handlar om att rita av några figurer, klippa en cirkel, skriva sitt namn och rita en människa. Det ingår också några frågeställningar. Min fråga är- när jag får det ifyllda materialet från förskolepedagogen kan jag då skriva i datajournaltexten att t.ex. barnet utfört uppgifterna utan avvikelser och sedan slänga (tugga) teckningarna? Eller måste jag upprätta en pappersjournal för teckningarna alternativt att scanna in dem?

Mvh Birgitta, skolsköterska


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej Birgitta
Du ska enligt patientdatalagen journalföra uppgifter ”som behövs för en god och säker vård av patienten” (3 kap. 6 § PdL). Detta innebär enligt min bedömning att du, när barnet utfört uppgifterna utan anmärkning, kan nöja dig med att anteckna detta. Skulle barnet däremot ha utfört uppgifterna med vissa anmärkningar/avvikelser kan det finnas ett medicinskt värde av att bifoga materialet i journalen via inscanning. Men den här frågan bör ni diskutera med er medicinska ledning för att finna gemensamma rutiner i er kommun. Jag gissar att vårdnadshavaren har samtyckt till att materialet skickas över till er från förskoleklassen. Eftersom man där kan ha svårt att avgöra vad som är avvikelse eller inte bör det finnas en underskrift från åtminstone en vårdnadshavare när materialet kommer till dig. Eftersom jag förutsätter att F-klassens personal samarbetar med hemmet i denna fråga bör ett samtycke alltid kunna fås.

Hälsningar från Staffan

Läs gärna svaret på en liknande fråga som Staffan har svarat på. ”Medgivande från vårdnadshavare att få skicka journalkopia- sparas?”

14 september 2023

Medicinsk elevhälsa Nils Lundin