Till Frågor & svar

Vilka beslut måste fattas av EVK

30 november, 2010

Fråga:

Hej Staffan!
Skulle du kunna ge ett konkret exempel på en fråga/beslut som måste behandlas/ fattas av elevvårdskonferensen på gymnasieskolan?
Förvirrad kurator


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-26)

Hej Förvirrade kurator,
Det fanns ingen förteckning över frågor som skulle behandlas vid EVK. Den konferensen fanns ju för att rektor skulle kunna höra viktiga befattningshavare vid skolan samt vårdnadshavare/elev innan hen fattade ett klokt och genomarbetat beslut i ett elevvårdsärende. Ofta gällde EVK de särskilt viktiga besluten. Varje rektor kunde alltså själv ta ställning till när och hur EVK skulle användas.

1 juli 2011 försvann EVK då ny skollag infördes. Inga konferenser finns angivna i nya skollagen utan rektor eller den som rektor delegerar att fatta beslut kan höra elevhälsan eller vårdnadshavare/elev eller dessa tillsammans eller vem som helst som beslutsfattaren tycker är lämpligt. Trots att regeringen säger att en ökad satsning på arbetet med åtgärdsprogram gör att EVK inte längre behövs gissar jag att man på många skolor har funnit nya former för konferenser inför viktiga beslut om särskilt stöd till elever eller i disciplinära ärenden. Och konferenser är inte meningslösa ifall de fylls med ett bra innehåll- det är i alla fall min uppfattning.

Hälsningar från Staffan