Till Frågor & svar

Sekretess

Vilka får jag som kurator informera på en friskola?

7 september, 2021

Fråga:

Hej!

Jag arbetar vid en friskola som skolkurator och undrar över vad jag egentligen får delge övrig personal på skolan. När jag t.ex. gjort en orosanmälan, får jag tala om det för elevens mentor? Min tolkning är att jag inte får det, men det skulle underlätta om jag fick berätta såna saker för övrig personal men utan att delge detaljer, likaså att man har regelbundna samtal. Vad är korrekt?

FJ

Svar:

Hej FJ,

Har svarat på många liknande frågor tidigare på Elevhälsan, sök gärna i sökrutan på ”kurator” bland mina cirka 320 tidigare svar. Kortfattat kan jag säga att din sekretess- och tystnadspliktsgräns vid en friskola går mot EMI, inte mot annan personal vid skolan. Med ett informerat samtycke i ryggen kan du dock även informera EMI.

Det betyder att du kan meddela rektor, mentor, de lärare i övrigt du vill informera samt t.ex. specialpedagog att du t.ex. har anmält till socialnämnden. Du kan göra det vid enstaka tillfällen eller vid återkommande samtal. Men när du gör det ska du alltid etiskt bedöma vilka som behöver informationen du har och som andra ännu inte känner till. Bara de som behöver uppgifterna för sitt arbetes skull har rätt att få dem. Den bedömningen gör du.

Mycket mer om detta skriver jag i min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur 2019.

Hälsning
Staffan